משרדנו ערך בחודשים האחרונים ימי עיון בצפון ובתל אביב בנושא זכויות הפרט של החבר בקיבוץ המתחדש.